Sv. Mise

 

 

 


 

 

ČLANOVI ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA:

   •  Zlatko Dudjak       (Markovac Našički)

   •  Ivan Komak          (Jelisavac)

   •  Miroslav Pleša     (Breznica Našička)

   •  Ilija Matijašević   (Lađanska)

   •  Ivan Tržić             (Vukojevci)

 

ČLANAK: Novoizabrani članovi župnog ekonomskog vijeća

 


 

ŽUPNI CARITAS:

Zahvala svima na donaciji hrane, odjeće i novčanog priloga za najpotrebnije u župi!

 


 

IZVANREDNI DJELITELJ SV. PRIČESTI:

   •  Franjo Fedor   (Markovac Našički)