Sv. Mise

 

 


 

 

ČLANOVI ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA:

 

   •  Ivica Gerendaj                    (Markovac Našički)

   •  Milica Cingel                      (Markovac Našički)

   •  Danijel Kubala                   (Jelisavac)

   •  Mihaela Varga-Kraljik     (Jelisavac)

   •  Ivica Abičić                        (Vukojevci)

   •  Ivona Jović                        (Vukojevci)

   •  Nikola Vonić                     (Lađanska)

   •  Ana Kaselj                         (Lađanska)

   •  Oliver Dragozet                (Breznica Našička)

   •  Katica Pleša                      (Breznica Našička)

 

ČLANAK: Novoizabrani članovi župnog pastoralnog vijeća

 


 

ČLANOVI ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA:

 

   •  Zlatko Dudjak         (Markovac Našički)

   •  Ivan Komak             (Jelisavac)

   •  Miroslav Pleša        (Breznica Našička)

   •  Ilija Matijašević     (Lađanska)

   •  Ivan Tržić               (Vukojevci)

 

ČLANAK: Novoizabrani članovi župnog ekonomskog vijeća

 


 

IZVANREDNI DJELITELJ SV. PRIČESTI:

 

   •  Franjo Fedor    (Markovac Našički)

 

ČLANAK: Živjeti sinodalnu Crkvu - Izvanredni djelitelji pričesti u Crkvi - Franjo Fedor