Završena adaptacija crkve sv. Martina u Breznici Našičkoj

Tijekom ovogodišnjeg adventa, završena je adaptacija crkve sv. Martina u Breznici Našičkoj. S radovima u unutrašnjosti crkve se započelo u rujnu ove godine. Crkva je sada potpuno obnovljena i dobila je svoj novi sjaj. Brezničani će ovaj Božić i božićne blagdane moći proslaviti u svojoj "novoj" crkvi. Zahvaljujemo se svima uključenima u radove oko adaptacije crkve i svima koji su nesebično donirali materijalna sredstva za obnovu crkve, a posebno općini Koška. Također zahvala vodstvu DVD-a Breznica Našička koji su kroz čitavo razdoblje trajanja radova na crkvi ustupili svoj prostor kako bi se sv. Mise mogle nesmetano služiti.