Zahvala za plodove zemlje 2023 - Markovac Našički

Nedjelja zahvale za plodove zemlje u našoj župi bila je 29. listopada 2023. Dragome Bogu zahvalili smo za sve plodove što nam svojom dobrotom neprestano daje, a posebno na kruhu kojim nas svakodnevno hrani. Zahvalne sv. Mise bile su u Jelisavcu, Vukojevcima i Markovcu Našičkom.

 

Svečana sv. Misa u župnoj crkvi održana je u 11:00 sati. Oltar župne crkve bio je bogato ukrašen raznovrsnim plodovima zemlje, pecivima i kolačima, ali i prigodnim svečanim ruhom. Na početku sv. Mise, upaljene su nove oltarne svijeće koje je župnik Goran kupio za župnu crkvu. Uz nove svijeće, župna crkva dobila je i novi procesijski križ koji je poklon Mjesnog odbora Markovac Našički. Župnik Goran zahvalio se Mjesnom odboru te je blagoslovio nove svijeće, procesijski križ, izložene plodove te sve nazočne vjernike.

 

Po završetku sv. Mise, vjernici su blagovali blagoslovljeni kruh i kolače te su ostali na druženju sa župnikom.

 

Zahvala svima koji su pridonijeli svečanosti zahvale za plodove zemlje!