Zahvala za plodove zemlje 2023 - Jelisavac

Na nedjeljnoj sv. Misi u Jelisavcu, 29. listopada 2023., u 08:00 sati, bila je zahvala za plodove zemlje.

 

Vjernici su oltar ukrasili raznim plodovima koje je zemlja dala i zahvalili Bogu za sav urod koji je nastao Božjom dobrotom i radom čovječjih ruku. Župnik Goran blagoslovio je sve plodove te se zahvalio vjernicima na zajedničkoj molitvi.