Zahvala za plodove Zemlje 2022

U nedjelju, 16. listopada 2022., na svetim Misama u Jelisavcu i Markovcu Našičkom, dragome Bogu zahvalili smo na svim plodovima Zemlje, kao i za kruh naš svagdanji. Bogu iz dana u dan trebamo zahvaljivati za sve što nam velikodušno daruje, a posebno za kruh i svaki plod Zemlje koji nastaje Božjom dobrotom i radom čovječjih ruku.

 

Zahvali su se pridružili i prošlogodišnji prvopričesnici koji su zajedno sa svojim učiteljicama priredili prigodne recitacije.

 

Župnik Patrik zahvalio se dječici i njihovim učiteljicama na aktivnom sudjelovanju na sv. Misi.