Zahvala na radovima u župnoj crkvi

Zahvaljujemo našim vrijednim rukama koje su obojile i lakirale klupe naše župne crkve. Gospodin Franjo Fedor, Zoran Lozić, Miroslav - Miro Pleša, Zoran Rakić.

Hvala na svemu!

 

 


 

Zahvala našem Franji Fedoru na adaptaciji i krečenju stražnjeg (ulaznog) zida naše župne crkve.