Vijest o knjizi Svjedočanstva vjere u Glasu Koncila

Naša župa je ponovno spomenuta u Glasu Koncila - hrvatskom katoličkom tjedniku. Nakon što je 1. prosinca 2019., u broju 48/2019 Glasa Koncila izašla iscrpna reportaža o našoj župi, ovoga puta se u Glasu Koncila izdanom 23. veljače 2020. (broj 8/2020) nalazi vijest o knjizi „Svjedočanstva vjere“ - zborniku duhovnih radova naših župljana s kojim se kao župa iznimno ponosimo.

 

Svoje dojmove o cjelokupnom projektu izdavanja ove duhovno vrijedne knjige, za Glas Koncila su dali: župnik Nikola Legac - suzačetnik projekta; Katarina Kolarić Jerković - suzačetnica projekta, suautorica i vlasnica izdavačke kuće „Kulturni centar KALLIOPA“ koja je izdala knjigu; Nada Bereš i Melita Malnar - suautorice; Miroslav Škof - informatičar uključen u projekt kao tehnička i računalna podrška.

 

Zahvaljujemo se Glasu Koncila što je prepoznao ovakav način iskazivanja vjere naših župljana. Također zahvala novinaru Glasa Koncila - gospodinu Marinu Ercegu, koji se i ovoga puta angažirao da vijest iz naše župe o knjizi „Svjedočanstva vjere“ doprije do čitatelja Glasa Koncila.

 

Vijest se u Glasu Koncila (broj 8/2020) nalazi na 14. stranici, a u potpunosti se može pročitati i na internetskoj stranici Glasa Koncila:

https://www.glas-koncila.hr/predstavljanje-zbornika-zupljana-zupe-sv-marka-evandelista-iz-markovca-nasickoga-trajan-zapis-o-zivoj-vjeri/