Veliki petak 2018.

Na Veliki petak se spominjemo Isusove muke i smrti. To je jedini dan u godini kada nema sv. Mise, nego se odvijaju obredi Velikog petka: služba riječi, klanjanje križu i sveta pričest. Obredi započinju u šutnji, bez pjesme. Svećenik nosi crvenu misnicu, simbolizirajući mučeničku smrt. Umjesto uobičajene molitve vjernika, svećenik predvodi sveopću molitvu u kojoj se moli za razne nakane, a posebno za papu, biskupe, ali i za sve vjernike i nevjernike. Crkveni oltar je tada gol - bez križa, svijećnjaka, cvijeća i oltarnika, što simbolizira Isusovu muku i smrt. Na Veliki petak je cijeli dan post.

 

U župnoj crkvi je obrede Velikog petka s početkom u 17:00h predvodio vlč. Krunoslav Siroglavić, a u isto vrijeme je župnik Nikola Legac predvodio obrede u filijalnoj crkvi u Jelisavcu. U sklopu službe riječi, u župnoj crkvi su mladi navijestili Muku Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Uslijedilo je ljubljenje križa te sveta pričest. Vlč. Krunoslav je pozvao župljane da se zaustave kod Isusovog groba u molitvi i tišini, a to je moguće učiniti cijeli dan i noć na Veliki petak i Veliku subotu, budući da će crkva biti otvorena. Prilika je to za osobni susret s umrlim Gospodinom.