Uskrsna sv. Ispovijed u župi

 

Velika Uskrsna sv. Ispovijed u našoj župi će biti 19.3.2016. (subota) - blagdan

sv. Josipa, prema sljedećem rasporedu:

 

od 15:00h - Breznica Našička

od 15:00h - Lađanska

od 15:00h - Vukojevci

od 16:00h - Jelisavac

od 18:00h - Markovac Našički

 


 

Donosimo 10 savjeta za dobru ispovijed:

 

http://zupa-smen.hr/dogadanja/deset-savjeta-za-dobru-ispovijed

 


 

Sv. Ispovijed u Našicama je u srijedu, 23.3.2016. od 16:00h