Uskrsna ispovijed u Našičkom dekanatu 2015.

RASPORED:

 

24.3.2015. (utorak) - Čačinci - filijale i župna crkva

 

24.3.2015. (utorak) - Crnac - filijala V. Rastovac i župna crkva

 

25.3.2015. (srijeda) - Podgorač - filijale i župna crkva

 

26.3.2015. (četvrtak) - Feričanci - filijale i župna crkva

 

28.3.2015. (subota - prijepodne) - Velimirovac - filijale i župna crkva

 

28.3.2015. (subota - poslijepodne) - Đurđenovac - filijale i župna crkva

 

29.3.2015. (nedjelja - poslijepodne) - Orahovica - filijale i župna crkva

 

30.3.2015. (ponedjeljak) - Bokšić - filijale i župna crkva

 

31.3.2o15. (utorak) - 16:00h - Vukojevci

                                    16:00h - Lađanska

                                    16:00h - Breznica Našička

                                    17:00h - Jelisavac

                                    18:00h - Markovac Našički

 

1.4.2015. (srijeda) - 16:00h - Našice