Svijećnica 2020 i imendan

Blagdan Svijećnicu ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu proslavili smo u nedjelju, 2. veljače 2020. Ovim blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva kada su prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu da ga kao prvorođenca obredno prikažu Bogu. Preko Mojsija, Bog je Izraelcima dao propis da 40. dan nakon poroda, svećenici u Hramu moraju blagosloviti rodilju. Roditelji su zauzvrat dali janje mlađe od godinu dana ili mladu golubicu. U stilu Isusova skrovita djetinjstva, obred je prošao jednostavno. U Hramu se zatekao starac Šimun koji je Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao da će mnogo patiti: „Mač boli probost će ti dušu.” Proročica Ana je također bila u Hramu gdje je uputila molitve i zahvale Bogu.

 

Sv. Mise su bile u svim crkvama naše župe. U župnoj crkvi je misno slavlje u 11:00 sati predvodio vlč. Marijan Pavelić. Odmah na početku sv. Mise, okupljeni vjernici su upalili svoje svijeće koje je vlč. Marijan potom blagoslovio.

 

U svojoj propovijedi, vlč. Marijan je detaljno pojasnio značenje Prikazanja Gospodinova u Hramu.

 

Prema katoličkom kalendaru, na blagdan Svijećnice, imendan imaju osobe imena: Marina, Marin, Marija, Mario, Marijan, Marijana... Kako je i naš dragi vlč. Marijan Pavelić slavio imendan, za njega je pripremljeno iznenađenje. Pred kraj sv. Mise u župnoj crkvi, vlč. Marijanu je u ime svih imendan čestitala župljanka Julija Lazar, koja mu je ujedno i zahvalila za sve što kao pastoralni suradnik čini za našu župu, a posebno na svim propovijedima u kojima vlč. Marijan na jednostavan i svima razumljiv način pojašnjava i raznosi Božju riječ. U ime ministranata, imendan je vlč. Marijanu čestitala ministrantica Petra Fedor te mu predala buket cvijeća. Vlč. Marijan se svima zahvalio i pozvao vjernike na kratko piće i druženje u sakristiju.