Sveti Jakov

Jakov Stariji je bio brat Ivana apostola i evanđelista, a rođen je u ribarskom mjestu Betsaidi, na Genezaretskom jezeru. Otac mu je bio ribar Zebedej, a majka Saloma, koja se spominje na više mjesta u Novom zavjetu, i to kao pobožna žena koja je pratila Isusa na njegovom križnom putu, te kao jedna od svjedokinja njegova uskrsnuća. Dvojicu braće, koja su kao i njihov otac bili ribari, jednom je prilikom, dok su krpali mreže, pozvao sam Isus da pođu za njim, što su oni spremno i učinili. Njih su dvojica, zajedno sa svetim Petrom, bili najbliži Isusovi učenici, koji su mogli svjedočiti o posebnim događajima iz života svoga Gospodina. Tako su jedino oni nazočni u situaciji kada je Krist izliječio Petrovu punicu, kada je oživio Jairovu kćer, prilikom Kristova preobraženja na brdu Tabor, kao i onda kada se smrtno znojio na Maslinskoj gori.

 

Zbog njihove vatrene naravi, Isus Ivana i Jakova naziva “sinovima groma“. Primjerice, kad su se jednom vraćali iz nekog samarijskog sela koje nije htjelo primiti Isusa i apostole, njih su dvojica predložila Isusu da pošalje vatru s neba i uništi mjesto. No, unatoč takvoj žestokoj naravi, obojica će itekako posvjedočiti ljubav i vjernost svome Učitelju. Nakon Kristova uskrsnuća, Jakov je više puta vidio Isusa, a nakon što je Isus uzašao na nebo, zajedno se s drugim apostolima i Isusovom Majkom nalazio na njihovim okupljanjima, te je poslije silaska Duha Svetoga javno i neustrašivo očitovao svoju vjeru.

 

Štoviše, upravo će zbog te gorljivosti i neustrašivosti prvi od apostola položiti život za svog Gospodina. Njega je 42. ili 44. god. dao mačem pogubiti Herod Agripa, unuk onoga kralja Heroda koji je, htijući ubiti novorođenog Isusa, pogubio nevinu dječicu. Nakon što su Arapi razorili Jeruzalem, njegovo je tijelo u 7. st. preneseno u Španjolsku, a na mjestu gdje su sahranjeni njegovi zemni ostaci dignut će se grad Santiago de Compostela (Santiago = sveti Jakov), treće najsvetije katoličko hodočasničko mjesto, nakon Jeruzalema i Rima.

 

Osim što se časti kao zaštitnik Španjolske, svetoga Jakova se zaziva kod reumatskih bolesti i artritisa, zaštitnik je hodočasnika, putnika, vojnika, konjanika, jahača, veterinara, ratara itd., a njemu su također posvećene mnoge crkve i kapele diljem svijeta, pa tako i kod nas. U ikonografiji ga se obično prikazuje kao putnika sa štapom u ruci, a ponekad s mačem, zbog njegove mučeničke smrti.

 

 

Molitva sv. Jakovu

 

Sveti Jakove, prvi mučeniče među apostolima,

izmoli svima nama odvažnost, hrabrost i snagu,

da poput tebe idemo sve dalje i dalje naviještati evanđelje i svjedočiti

da je Isus živ i nakon umiranja na kalvarijskom križu.

 

 

Sveti Jakove - moli za nas!

 

 

Preuzeto sa:

http://www.vjeraidjela.com/sveti-jakov-stariji/