Sveta Potvrda 2014

Sveta potvrda (krizma) je jedan od sedam svetih sakramenata katoličke Crkve. Ona usavršuje krsnu milost, sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima. Ona je sakramenat kršćanske zrelosti. Sakramenat krizme je punina i potvrda krštenja. Duh Sveti koji se prima u potvrdi je Božji dar koji kršćanina prožima i potiče da odvažno i otvoreno svjedoči u svijetu za Krista i da radi na ostvarivanju njegova kraljevstva na zemlji. U latinskoj Crkvi ovaj se sakrament dijeli kada kršćanin dozrije do dobi razuma. Sakramenat krizme redovito podjeljuje biskup, a po njegovu ovlaštenju može i drugi svećenik. Obred se sastoji od zazivanja Duha Svetoga, polaganje biskupovih ruku nad krizmanicima i mazanjem krizmanim uljem na čelu krizmanika. Biskup kaže krizmaniku: Primi pečat dara Duha Svetoga. Krizmanik odgovara: Amen! Biskup potom završi riječima: Mir tebi! Krizmanik odgovori: I s duhom tvojim. Krizmanici se u našoj crkvi redovito intenzivno pripremaju za primanje Potvrde dolaskom na vjeronauk koji traje 3 godine.

 

Tko može primiti sakrament potvrde?

  •  onaj koji je kršten
  •  onaj koji poznaje svoju vjeru
  •  onaj koji je u posvetnoj milosti (bez teškog grijeha)

 

Tko može biti kum(a) na potvrdi?

  •  osoba koja je i sama primila sakrament potvrde
  •  ako je kum(a) u braku, treba biti u crkvenom braku

 

Od dokumenata prije samog obreda potvrde, potvrđenik od svećenika koji ga je pripremao za potvrdu primi tzv. "Pristupnicu za sakrament potvrde", na kojoj se nalaze osobni podaci o potvrđeniku, mjesto i datum njegova krštenja, ime i prezime krizmenog kuma, ime i prezime djelitelja potvrde, datum i mjesto potvrde. Uz pomoć Pristupnice se krizma upisuje u Maticu krizmanih i u Maticu krštenih.

 

U našoj župnoj crkvi dana 02. svibnja 2014. godine, u 18:00h održano je veliko svečano misno slavlje, koje je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević u koncelebraciji sa svećenicima našičkog dekanata. Na početku samog slavlja, predstavnici krizmenika pozdravili su Preuzvišenog Oca biskupa riječima dobrodošlice:
„Vjerujemo da Bog vodi crkvu i da po Vašim rukama danas primamo sedam darova Duha Svetoga. Možda i ne razumijemo što to zapravo znači, ali želimo, prihvaćamo i otvorena srca i pameti čekamo taj trenutak kada ćete izreći: Primi pečat dara Duha Svetoga. Neka ovaj naš susret u Svetoj Misi i sakramentu Potvrde bude vanjski znak našega zajedništva, punoljetnosti u vjeri i nade, da, posebno nade, da će već sutra biti više jedinstva i sloge po nama krizmanicima u sredini gdje živimo i u ovoj našoj mladoj župnoj zajednici. U svakoj Svetoj Misi izgovara se Vaše ime i ime svetog Oca Pape. Neznamo da li vam to i koliko znači, ali mi za Vas molimo. Izgovorite i Vi pokoji put u svojim molitvama i Vi ime naše župne zajednice, kao što ćete danas izgovoriti ime svakoga od nas krizmanika. I ne samo danas, nego i ubuduće kad god to budete mogli!“

 

Požeški biskup Antun Škvorčević, podijelio je Svetu Potvrdu, 49 krizmanika naše župe. Svečano misno slavlje završeno je biskupovim blagoslovom, te zajedničkom fotografijom, koja će biti vječna uspomena krizmanicima.

Krizmanici 2014. (1)Krizmanici 2014. (2)

Pošalji Duha svojega, Gospodine i obnovi lice zemlje!“