Suradnja Caritasa

Ove jeseni ostvarena je suradnja između Caritasa naše župe i Caritasa župe iz Vidovaca - župe gdje je župnik Branko Šipura. Imajući na umu "besplatno primiste, besplatno dajte", tri osobe iz Markovca Našičkog, koje su imale prigodu naučiti rad zlatoveza 2009. godine na radionici održanoj u našoj župi, sada su, u tri navrata, otišle obučiti grupu zainteresiranih iz Vidovaca i Požege. Radionica je uspješno završila, a poznanstva, koja su nastala kao plod ove suradnje, dala su nagovještaj da ovo neće ostati posljednji susret jer i "učenici" su pokazali spremnost nekim svojim vještinama poučiti sadašnje "učitelje".