Stari nabožni predmeti

Već neko vrijeme stariji župljani pitaju što da rade sa starim nabožnim predmetima (krunice, slike, molitvenici, korpusi, knjige...). Ovime se mole svi koji posjeduju stare nabožne predmete da ih slobodno dostave u župni ured kako bismo ih po mogućnosti popravili i doveli u stanje liturgijske uporabe ili javnog štovanja.

Sljedeće godine slavimo 15 godina postojanja naše župe. O toj obljetnici skupimo svi na jedno mjesto poklad naše vjere, posebno Slovaci. Imamo se čime ponositi i diviti! Dajmo da se sve ono što nas veže uz vjeru naših otaca predstavi u izložbi koju namjeravamo imati sljedeće godine o 15. godišnjici postojanja naše župe.