Rane sv. Franje 2022

U subotu, 17. rujna 2022., proslavili smo blagdan Rana sv. Franje. Taj blagdan je posvećen sv. Franji Asiškom koji je na svome tijelu nosio rane (stigme) od Isusa Krista. Sv. Franjo je Isusove rane nosio 2 godine. Nakon njegove smrti, održana je svečana rasprava o njegovu proglašenju svetim. Sud, kojim je predsjedao papa Grgur IX., jednoglasno je izjavio: „Izvanredno svet život potpuno svetog čovjeka ne treba potvrde čudesima, jer smo ga svojim vlastitim očima motrili, da tako kažemo doticali i u svjetlu istine promatrali“. Utječimo se sv. Franji Asiškom da nam pokaže put svetosti.

 

Na blagdan Rana sv. Franje svečano je bilo u Vukojevcima, budući da su crkva u Vukojevcima i mjesto Vukojevci posvećeni upravo Ranama sv. Franje. Ususret tom blagdanu, u Vukojevcima se održavala duhovna priprava - pet utoraka Ranama sv. Franje. Slavile su se sv. Mise i molile litanije sv. Franji.

 

Euharistijsko slavlje s početkom u 11:00 sati predvodio je župnik Patrik Alatić. Župnik Patrik je rekao da je sv. Franjo primjer poniznosti i služenju drugima. Sv. Franjo je prihvatio svoj križ i išao za Isusom. Prihvatio je put siromaštva odrekavši se svega zemaljskoga i čitav se predao Kristu.

 

Po završetku sv. Mise, župnik Patrik udijelio je blagoslov i poručio da se ne bojimo križa Kristova jer je križ za nas simbol Božje ljubavi.