Radovi na zvoniku crkve u Lađanskoj

Ovih dana traje otklanjanje prljavih dijelova te bojanje zvonika crkve u Lađanskoj. Zahvala svima koji su doprinjeli ovoj akciji, materijalno ili svojim radom!