Radna akcija u Vukojevcima

U četvrtak, 23. srpnja 2020., završili smo s odstranjivanjem hrđe i bojanjem ograde oko crkve u Vukojevcima, zamjenom dotrajalih pločica i bojanjem Korpusa ispred crkve. Zahvaljujemo se vrijednim rukama koje su kroz tri dana dali svoj doprinos ljepoti i sjaju vukojevačke crkve. Još nas čeka zamjena koševa za smeće. Zahvaljujemo se Mjesnom Odboru Vukojevci na svesrdnoj financijskoj pomoći. Gospod im svima uzvratio!