Prva sv. Pričest 2020

Slavlje Prve sv. Pričesti u našoj župi održano je u nedjelju, 21. lipnja 2020. Toga dana su bile dvije sv. Mise - u Jelisavcu u 09:00 sati i u župnoj crkvi u Markovcu Našičkom u 11:00 sati. Prvoj sv. Pričesti u Jelisavcu su pristupila djeca iz Jelisavca i Lađanske te je njih 15 po prvi puta pod prilikama kruha i vina primilo Isusa. U župnoj crkvi je Prva sv. Pričest podijeljena djeci iz Markovca Našičkog, Vukojevaca i Breznice Našičke te je njih 21 po prvi puta primilo Isusa.

 

Na početku misnog slavlja u župnoj crkvi prvopričesnike je u ime roditelja prvopričesnika pozdravila Zrinka Pintar-Kerovec. U svojem govoru je istaknula kako djecu i dalje treba odgajati u ljubavi prema Bogu i Crkvi te za njih treba moliti, žrtvovati se i truditi se svojim životom svjedočiti pravu vjeru svojoj djeci. Prvopričesnici su tijekom cijele sv. Mise aktivno sudjelovali recitacijama i pjesmicama na hrvatskom i slovačkom jeziku. Roditelji prvopričesnika su navijestili Božju riječ, a starije ministrantice su predmolile molitvu vjernika.

 

Župnik Nikola je u prigodnoj propovijedi prvopričesnicima poručio da Isus želi doći u svoju kuću, a to su srca prvopričesnika i svih ljudi. Ukoliko Isusa ne primimo u svoja srca, Isus postaje beskućnik. Naglasio je da nam je potrebno čisto srce kako bismo mogli primiti Isusa. Prvopričesnici su svoja srca očistili u sakramentu svete Ispovijedi dan ranije. Isusa se u našim srcima zadržava molitvom, pričešću i dobrim djelima. Župnik je prvopričesnike podsjetio kako nas Isus sve voli i da je za sve nas dao svoj život. Na kraju propovijedi, župnik je upitao prvopričesnike žele li primiti Isusa u svoja srca, a prvopričesnici su odgovorili s veliko "DA!".

 

Prvopričesnici su potom ispovjedili svoju vjeru u Isusa Krista i radosno pristupili sakramentu Prve sv. Pričesti. Ove godine, zbog nepovoljne situacije oko virusa, prvopričesnici su Isusa u posvećenoj hostiji primili na ruke. Vjerujemo kako to nije umanjilo radost primanja Isusa u njihova srca.

 

Po završetku sv. Mise, župnik Nikola je od prvopričesnika i njihovih roditelja dobio cvijeće i poklon. Župnik im se zahvalio, ali se prije svega zahvalio dragom Bogu na daru života. Također se zahvalio roditeljima prvopričesnika, njihovim učiteljicama i vjeroučiteljicama na odgoju, strpljivosti i iskazanoj ljubavi prema djeci. Župnik se zahvalio i svima koji su pridonijeli da misno slavlje bude svečano, prije svega župnom zboru predvođenom orguljašicom Tarom; ministrantima, sakristanu i svim župnim suradnicima.

 

Prije zajedničkog fotografiranja, župnik Nikola je prvopričesnicima dao križiće oko vrata i uspomene na Prvu sv. Pričest. Kao župnoj zajednici, drago nam je što je ukupno 36 djece po prvi puta u posvećenoj hostiji primilo Isusa u svoja srca. Nadamo se da će se Prva sv. Pričest dogodine održati u župnoj crkvi u zajedništvu sa svim prvopričesnicima iz župe što bi misno slavlje učinilo još svečanijim.

 


 

Video - recitacije i pjesmice prvopričesnika:

https://www.facebook.com/zupa.smen/videos/1444331085769970/

 


 

Prvopričesnici 2020. - Markovac NašičkiPrvopričesnici 2020. - Jelisavac