Pronašao sam Isusa

"Sutra ujutro", započeo je kirurg, "ja ću otvoriti tvoje srce,..."

"Pronaći ćeš Isusa unutra", prekinuo ga je dječak.

 

Kirurg ga je pogledao u oči i uzdahnuo.

"Ja ću skalpelom otvoriti tvoje srce," nastavio je, "kako bih provjerio koliko ga možemo popraviti,..."

“Ali kada otvoriš moje srce pronaći ćeš Isusa u njemu.” Kirurg je pogledao prema roditeljima koji su tiho i zabrinuto sjedili nasuprot njima.

 

“Kad provjerim možemo li ga popraviti, ponovo ću zašiti tvoj grudni koš i od tada ćemo planirati što nam je sljedeće za napraviti.”

“Ali pronaći ćeš Isusa u mom srcu. Biblija kaže da On živi tamo. Puno pjesmica govori o tome kako on živi tamo. Pronaći ćeš ga u mom srcu.”

 

Liječnik je na to rekao: “Reći ću ti što ću pronaći u tvom srcu: oštećeni mišić, slabu opskrbljenost krvlju, slabe žile i pronaći ću način kako da popravim sve to.”

“Pronaći ćeš i Isusa tamo jer On tamo živi”, nije se dao zbuniti dječak.

 

Sutradan nakon operacije kirurg je zabilježio: “…oštećena aorta, oštećena pulmonarna vena, razvijena degeneracija mišića. Transplantacija srca ne bi uspjela. Nema nade za oporavak. Terapija: sedativi i strogo mirovanje.

 

Prognoza:”, tu je malo zastao, “smrt u roku od otprilike 1 godine”.

Zastao je i na glas upitao: “Zašto? Zašto si to učinio? Ti si ga stavio ovdje!

Zbog Tebe ga boli sada; i tako rano će umrijeti. Zašto?”

 

Gospodin je odgovorio: “Dječak, moje janješce, nije bio namijenjen tvome stadu na dugi rok, jer on je dio moga stada i zauvijek će biti. U mom stadu nema boli i tu je prisutna udobnost koju je tebi teško i zamisliti. Njegovi roditelji će mu se tamo pridružiti jednog dana i oni će pronaći mir, te će moje stado nastaviti rasti.”

 

Kirurgova ljutnja je rasla. “Ti si stvorio to dijete i to srce u njemu i dopustit ćeš da on umre za nekoliko mjeseci. Zašto?”

 

Gospodin je ponovo odgovorio: “Dječak se vraća meni jer je izvršio zadaću koja mu je bila namijenjena; ja ga nisam stavio u tvoje stado kako bih ga izgubio, već kako bih ponovo vratio jedno izgubljeno janje.”

Kirurg je zaplakao.

 

Poslije je otišao u dječakovu sobu i sjeo pored njegova kreveta čekajući da se probudi.

Čim se probudio dječak je prošaptao: “Jesi li otvorio i pogledao moje srce?” “Jesam”, odgovorio je kirurg. “I što si pronašao tamo?” upitao je dječak. “Pronašao sam Isusa”, odgovorio je kirurg.

 

Nepoznati autor