Pričekaj tri dana

Bio je lijep proljetni dan. Misli mlade žene ispunilo je osjećanje mira dok je razmišljala o Isusovoj smrti i uskrsnuću. Zastala je na trenutak na kraju stepenica koje su vodile prema glavnoj ulici, sada prepunu ljudi koji su žurili na posao.

Na starom mjestu, na početku prolaza, sjedila je stara prodavačica cvijeća. Oko njenih nogu bili su raspoređeni buketi svježeg cvijeća na raširenom novinskom papiru. Prodavačica cvijeća se smiješila, a njeno staro, izborano lice sjalo je od neke unutarnje radosti. Bez mnogo razmišljanja, mlada žena se okrenula, izabrala jedan buket i upitala: „Danas ste nešto sretni?“

„Zašto da ne?“, odgovorila je starica i dodala: „Sve je dobro, zar ne?“

Bila je veoma stara i siromašno odjevena. Njen odgovor je iznenadio ženu.

„Vi ovdje sjedite već godinama i uvijek ste nasmiješeni. Izgleda da se dobro nosite sa svojim nevoljama?“, upitala je žena.

„Pa ne možete doživjeti ove moje godine, a da nemate nevolje. Godine i nevolje idu uvijek zajedno.“, odgovorila je starica, te dodala: „Sve vam je to kao Isus i Veliki petak.“

„Kao što?“, upitala je žena.

„Kao Isus i Veliki petak“, progovara starica i nastavlja: „Kada je Isus umirao na križu u petak, bio je to najteži dan za Isusa. Kad se pojave nevolje u mome životu, ja se uvijek toga sjetim. Podsjetim se što se dogodilo s Isusom tri dana kasnije. Isus je ustao iz groba - uskrsnuo je iz mrtvih. Kada stvari pođu kako ne treba, naučila sam da ne gunđam, već čekam tri dana, jer tada sve nekako izađe na dobro.

Mlada se žena nasmiješila u znak pozdrava i pošla dalje. Ponijela je sa sobom malu lekciju o strpljenju.

 

 

Kad god dođu nevolje ili neprilike uvijek se sjeti riječi:

„Daj Bogu priliku da ti pomogne. Pričekaj tri dana!“