Preminuo vlč. Josip Kresić

U utorak, 20. svibnja 2015., oko 16:00h, preminuo je vlč. Josip Kresić. Vlč. Joka, kako smo ga svi poznavali, kao svećenik u mirovini, s radošću je dolazio u našu župu pomagati župniku, najčešće za sv. Ispovijed kod pobožnosti prvih petaka (duhovna obnova) kada je satima bio dostupan u ispovijedaonici. Nekoliko puta je i služio sv. Misu kada su okupljeni vjernici s pozornošću slušali njegovu propovijed. Rastom nizak, a duhom velik, riječ ohrabrenja i osmijeh imao je za svakoga!

 

Rođen je 5. kolovoza 1937. godine u selu Komšići. Po završetku osnovne škole, upisao se u gimnaziju u Maglaj. Sjemenišnu gimnaziju je završio u Dubrovniku, a bogosloviju je pohađao u Đakovu gdje je na Petrovo 1967. bio zaređen za svećenika. Potom je bio imenovan kapelanom u Radunicama gdje ostaje 18 mjeseci. Nakon Radunica, kao kapelan, službovao je u Doboju, u Crkvicama (Zenica), te Oštroj Luki. Jedno vrijeme zamjenjuje župnika u Bežlji. Prva samostalna župa u kojoj je on ujedno bio i prvi župnik je bila župa Krepšić. Ovdje djeluje od 1972. do 1980. godine. Kao i većina svećenika koji dolaze na novoosnovanu župu, tako je i Joka došao „na ledinu“. Prvo se dao na gradnju crkve, zatim na gradnju vjeronaučne dvorane, a tek na kraju, na gradnju župnog stana. U gradnji župnog stana posebno mu je pomogao tadašnji nuncij Svete Stolice - msgr. Cagna.

 

Nadbiskup dr. Marko Jozinović imenuje ga 19. studenog 1980. župnikom u Haljinićima. I ovdje dolazi „na ledinu“. No, da ne bi predugo bio „na ledini“, župnik Kresić si nabavlja kontejner u kojem živi, pastoralno radi i ganja dozvole za gradnju. Ovo mu je razdoblje svećeničkog života bilo posebno trnovito.

 

U kolovozu 1982., župnik Kresić dolazi u Modriču. Tu ostaje sve do 24. lipnja 1992. kada je morao sa župnim maticama na leđima zbog rata napustiti Modriču. Sklanja se u župi Podgorač koja je tada pripadala zagrebačkoj nadbiskupiji, a danas je u sastavu Požeške biskupije. Kroz dva mjeseca, koliko je bio u ovoj župi, stalno je na kotačima. Obilazi i hrabri svoje Modričane koji su se raspršili po cijeloj Slavoniji i dalje. Nakon dva mjeseca, tadašnji zagrebački nadbiskup, a danas blagopokojni kardinal Franjo Kuharić, imenuje ga župnikom u Podravskoj Moslavini koju prima 30.08.1992. gdje ostaje djelovati do umirovljenja - 2010. godine.

 

 

 

Kao umirovljeni svećenik, živio je u kući u Našicama sa svojom sestrom i nećakom. Umire u 78. godini života i 48. godini svećeništva.

Vlč. Josip Kresić sada Gospodina gleda licem u lice i uživa novi život.

 

 

Sahrana njegova tijela će biti na našičkome groblju u petak, 22. svibnja 2015., u 15:00h.