Poziv na predstavljanje knjige - Umijeće ljubavi

U petak, 21. studenoga 2014., nakon svete mise u 18.00 sati u crkvi svetoga Marka Evanđelista u Markovcu Našičkom, pozivamo Vas na predstavljanje Pokreta fokolara i knjige Chiare Lubich - Umijeće ljubavi. Knjigu će predstaviti mons. Josip Klarić, župnik župe kaptol. Umijeće ljubavi – Chiare Lubich je knjiga koja sadrži kratke tekstove, koji su uzeti iz bogate baštine zapisa i govora same autorice, a koji su izabrani i poredani prema paradigmi koju je sama autorica usvojila posljednjih godina. Tekstovi su originalan niz uporišta izvorno evanđeoskog porijekla koje je autorica nazivala ključnim točkama umijeća ljubavi. Te točke su sažetak zahtijeva koje traži prava ljubav, one su ujedno i prikladne vježbe za usavršavanje ovoga umijeća, poziv na neprestani napor.

 

Ova knjižica je mali podsjetnik na najuzvišeniji poziv čovjeka – poziv na ljubav i služi kao pomoć za svakodnevnicu, u sigurnosti da je – kako kaže sveti Pavao – „sav Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!“