Mihael - Gabriel - Rafael - arkanđeli

Crkva 29. rujna slavi blagdan trojice arkanđela koji se imenom spominju u Bibliji: Mihael, Gabriel i Rafael. Mihael, Gabriel i Rafael tri su biblijska anđeoska imena. Izvorna značenja imena su, kako je to često u drevnim istočnim kulturama, rečenice, svojevrsne definicije nositelja imena: Mi-ha-el znači Tko je kao Bog?, Ga-bri-el – Bog je jak, a Ra-fa-el – Bog iscjeljuje, liječi.

 

Anđeli su po katoličkom učenju osobna, od Boga stvorena bića, koja “uvijek gledaju lice Oca nebeskoga” (Mt 18,10), te su neposredni svjedoci njegovih velikih djela i razglašuju njegovu slavu (grčki angelos znači glasnik). Za razliku od ljudi, anđeli nisu vezani na tijelo. Oni su čisti dusi, a posjeduju veću moć nad materijom od čovjeka i veću sposobnost spoznaje. Nauka o anđelima (angelologija) razvrstava anđele u devet korova. Osmi su kor arkanđeli i među njih spadaju Mihael, Gabriel i Rafael.

 

Najstarije štovanje arkanđela Mihaela zabilježeno je već u 4. stoljeću. Mihael je, po Bibliji, na početku Božjeg stvaranja, vođa i pobjednik u borbi protiv pobunjenih anđela koje je predvodio Lucifer (Sotona). Prema liturgijskim tekstovima, Mihael je voditelj duša u raj. Stari su ga pisci nazivali “vagatelj duša” na posljednjem sudu, a ikonografi ga slikali s vagom u ruci. Slikaju ga i kao “vojskovođu nebeske vojske” s plamenim mačem ili kopljem, a u srednjem vijeku u tadašnjoj vojničkoj opremi: oklopu, kacigi, sa štitom i kopljem. Obično u žaru borbe, okružena drugim anđelima, kako pobjeđuje Sotonu (koji je često prikazan likom zmaja ili slične zastrašujuće spodobe) i strovaljuje ga u pakao. Općenito, Mihael se štuje kao branitelj i zaštitnik vjere i Crkve. Kao svojeg patrona posebno ga časte, u vezi s njegovom ulogom, vojnici i policajci, pa ljekarnici, vagari i trgovci, pekari; umirući.

 

Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjedama đavolskih budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću i jakošću u pakao strovali.

Amen.

 

 

Arkanđeo Gabriel u Bibliji nastupa kao glasnik Božjih odluka. On u Starom zavjetu tumači proroku Danijelu viđenje ovna i jarca (Dan 8, 16-26) i značenje sedamdeset godina (Dan 9, 21-17). U Novom zavjetu svećeniku Zahariji naviješta rođenje Ivana Krstitelja (Lk 1,11-20), ukazuje se Mariji i naviješta rođenje Isusovo (Lk 1,26-38). Do reforme katoličkog kalendara (1969.) kalendarski spomendan Gabriela bio je 24. ožujka, dan uoči blagdana Blagovijesti. Sada je zajedno s Mihaelom i Rafaelom, 29. rujna. U ikonografiji se najčešće prikazuje kao navjestitelj s ljiljanom u ruci. U Crkvi je godine 1951. proglašen zaštitnikom telekomunikacija i obavijesnih sredstava. Patron je glasnika, poštara i filatelista.

 

O Bože, koji si između svih anđela, odabrao arkanđela Gabriela, da navijesti tajnu tvoga utjelovljenja, daj nama, molimo te, da se, slaveći ga na zemlji, možemo nadati njegovoj zaštiti na nebu, po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

Rafael se u Bibliji spominje samo u Knjizi o Tobiji, kao pratilac na putu, zaštitnik i zagovornik mladog Tobije. Po Božjoj zapovijedi svladava pakosnog zloduha Asmodeja i iscjeljuje Tobijina oca. Rafael je patron ljekarnika, iseljenika, hodočasnika, putnika, brodara, rudara, krovopokrivača.

 

O Bože, koji si svom slugi Tobiji dao kao pratnju na putu sv. arkanđela Rafaela, daj nama, ponizno te molimo mi, tvoje sluge, da uvijek budemo zaštićeni pomoću ovog kneza Nebeskog Dvora i ojačani Njegovom pomoći, po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

Anđele, duhovna bića, nije moguće naslikati. Likovna se umjetnost domišlja pa ih uobičajeno prikazuje kao lijepa bića, nalik na mladiće ili djecu, s krilima. Krila su simbol njihove nesmetane pokretljivosti i nenavezanosti na vrijeme i prostor. U najranijim prikazima, iz prvih kršćanskih vremena, anđeli nemaju krila. Tu oznaku su im slikari počeli dodavati tek od 4. stoljeća.

 

Govori sv. Ivan apostol:“Ja sam proživio objavu što je sadržava knjiga Otkrivenja zajedno sa sedmoricom arkanđela, i drukčije nije moglo biti. Ne zaboravite da sedmorica arkanđela, na čelu sa sv. Mihaelom, nastupaju prije slavnoga dolaska Isusa Krista. Sv. Mihael će mu biti Pretečom. Onako kako je sv. Ivan Krstitelj bio siromašnim i skrušenim Pretečom dolaska siromašnoga i raspetoga Krista na zemlju, tako će slavnome Kristovu dolasku prethoditi njegov moćni arkanđeo, veliki knez sv. Mihael, kojemu svi mnogo dugujete. On, naime, neprestano bdije nad Božjim narodom.” (sv. Ivan Apostol, 20/11/2006)

Imena sedmorice arkanđela su: sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel. Prva je zadaća sedmorice arkanđela da prikažu same sebe za sve anđele, od najmanjega do najvećega, i da im budu primjer posvemašnje vjernosti Bogu. Nadalje, svaki od njih ima posebno poslanje. Sv. Mihael osobito služi Ocu, sv. Gabriel Sinu, sv. Rafael Duhu Svetome, sv. Uriel Blaženoj Djevici Mariji. Ostala trojica arkanđela u izravnijoj su službi čovječanstva. Sedmorica arkanđela ponajviše se bore protiv sedam smrtnih grijeha i čuvaju u dušama sedam darova Duha Svetoga. Motre Boga i provode njegove naloge. On ih šalje da obave određene zadatke na bilo kojemu mjestu u svemiru, pa i u čistilištu i u paklu. Sedmorica arkanđela su ujedno i vođe Božjega naroda, kao što je sv. Mihael priskočio u pomoć židovskome narodu, a djeluju nevidljivo; “Šaljem, evo, svog anđela pred tobom...”. Njihova pomoć, kao u počecima Crkve,10 veoma je važna za hodočasnički Božji narod, u ovo vrijeme. Njihovo djelovanje ne zamjenjuje odgovorno djelovanje čovjekovo. Pruža pomoć kako bi svećeništvo Crkve što ga je ustanovio Isus Krist doseglo puninu i sveopće zajedništvo. Njihova molitva i njihovo djelovanje pomažu Božjem narodu da se uzvisi, kako bi i on postao kraljevstvom svećenika.

 

Svaki od sedmorice arkanđela na haljini i na crvenoj svećeničkoj štoli nosi utisnut križ i znamen koji ga razlikuje od ostalih. Svaki anđeo koji pripada njegovoj vojsci nosi isti znamen.

 

Sedam su znamena:

sv. Mihael: svjetlosni mač, znamen suda i Božje Riječi

sv. Gabriel: ime Isusovo (JHS)

sv. Rafael: plamen, znamen Duha Svetoga

sv. Uriel: Bezgrešno Srce

sv. Jehudiel: maslinova grana, znamen mira i pomirbe

sv. Sealtiel: vaga, znamen ravnoteže

sv. Barakiel: voda što izvire, znamen Božjega blagoslova

 

 

 

Preuzeto sa: Katolici.org/Bitno.net