Izdavanje knjige SVJEDOČANSTVA VJERE

Kako je već ranije najavljivano i spomenuto u župnim listićima, naša župa planira izdati knjigu pod naslovom "Svjedočanstva vjere" u suradnji s Kulturnim centrom "Kalliopa", kojeg vodi gđa. Katarina Kolarić Jerković iz Markovca Našičkog. To je knjiga koja će sadržavati duhovna svjedočanstva naših župljana.

Vjerujemo da je svakoga od nas Bog na poseban način dotakao i promijenio mu život pa zašto ne bismo o tome posvjedočili? Prilika je to da i drugi upoznaju Gospodina čitajući naša svjedočanstva. Svoje svjedočanstvo (tekst) možete poslati e-mailom na e-mail adresu župnika Nikole Legca (nikola.legac@gmail.com) ili na e-mail adresu Kulturnog centra "Kalliopa" (kalliopa2012@gmail.com). Starije osobe koje ne posjeduju računalo mogu zamoliti nekoga mlađega da im pošalje njihovo svjedočanstvo ili ga mogu predočiti na papir i predati župniku ili gđi. Katarini.

Planirani rok za predaju tekstova je bio do 17. kolovoza 2018., no budući da mnogi još uvijek pišu svoja svjedočanstva, rok je produljen do 31. kolovoza 2018.

Ukoliko netko želi podijeliti svoje svjedočanstvo, a želi ostati anoniman, neka tako napiše i njihovo svjedočanstvo će biti uvršteno pod anonimne autore.

Hvala svima koji su već poslali svoja svjedočanstva, a ostalima molba da ih pošalju do kraja mjeseca.