Hvala za sve

Dana, 27. srpnja 2014. godine, naš vlč. Žarko Turuk, održao je zadnje svete mise u našoj župi, jer je razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Marka Evanđelista u Našicama, te je imenovan župnim vikarom u Župi sv. Luke Evanđelista u Novskoj. Svoju svećeničku službu i „misiju“, u našoj župi je ispunjavao 3 godine, te spremno i odlučno pomagao i bio na raspolaganju župniku vlč. Branku Šipuri, kako u župnoj crkvi, tako i u svim našim filijalama, Vukojevcima, Lađanskoj, Jelisavcu, te Našičkoj Breznici. Vlč. Žarko Turuk – predstojnik Katehetskog ureda Požeške biskupije,  je od 2011. godine bio pastoralni suradnik našemu župniku, te je početkom kolovoza 2013. godine imenovan prvim župnim vikarom u župi.

 

Kroz ove tri godine djelovanja u našoj župi, posijao je mnogo sjeme Riječi Božje, koje sada treba rasti i razvijati se u našim srcima, te će jednoga dana donijeti svoj plod. Zahvaljujući  vlč. Žarku, na poticaj i pomoć mladih, ali i ostalih vjernika, zaživjela je i web stranica župe, te ona sada „odiše“ duhovnim štivom i na tome mu jedno veliko Hvala! Velečasni je kroz ove tri godine, radio i djelovao pod „punom ratnom spremom“, boreći se na strani dobra, vođen Duhom Svetim, izborio mnoge „bitke“, za koje se vrijedilo boriti. Mnogim mladima je otvorio nova obzorja, uputio ih na pravi put, pokazao Božju dobrotu i ljubav, pružao Božje milosti kroz svete sakaramente, pogotovo kroz sakrament svete ispovijedi, pripremao dječicu za Prvu svetu Pričest, te djecu za sakarament svete Potvrde, vodio kateheze i poučavao vjeronauk u crkvi i u školi.

 

Što reći – nego, vlč. Žarko, hvala Vam na svemu, hvala Vam što ste uz župnika Branka bili naš pastir, naš duhovni vođa, što ste nas uvijek hrabrili i jačali, pokazivali nam pravi put, put Isusa Krista. Želimo da Vam Gospodin, podari Pronicavo Srce, kako je i u današnjem svetom Evanđelju, molio Salamon, da Vas Gospodin prati na Vašem daljnjem životnom putu, te da Vam da snage i jakosti, da čvrsto i odlučno i dalje služite Gospodinu, koji će Vaš trud i rad, znati obilno nagraditi! Vlč. Žarko može sa sigurnošću reći, poput svetog Pavla: "Dobar sam boj bio, trku završio i vjeru sačuvao!", na svojoj službi koju je dobio na povjerenje protekle 3 godine, te koju će nastaviti služiti u Župi sv. Luke Evanđelita u Novskoj!