Donacija kupusa biskupijskog Caritasa

Zahvaljujemo našem biskupijskom Caritasu na vrijednoj donaciji kupusa za našu župu. Neka nas sv. Lovro i sv. Marko čuvaju i prate oko izgradnje civilizacije ljubavi! Zahvala gospodinu Miri - Damiru Pleši za prijevoz, gospodinu Uremoviću za kombi i gospodinu Dragi Sajfertu, za pomoć pri utovaru i kratkom pregledu povijesti ovoga kraja prilikom vožnje. Zahvala našim vrijednim volonterima Caritasa, prije svega ravnatelju mr. Ivanu Popiću, tajniku Ivici Rajkovaču, našem Ivici, Veni i volonterima Caritasa župe sv. Leopolda Mandića u Požegi. Poseban blagoslov, pozdrav i zahvala našoj „teti Veri“ Šimunović, „doajenu“ našega Biskupijskoga Caritasa za sve što čini da naša bratska ljubav bude djelotvorna. HVALA!!!!