Datumi podjele sakramenata Prve sv. Pričesti i sv. Potvrde 2023

Podjela sakramenta Prve sv. Pričesti u našoj župi bit će u nedjelju, 28. svibnja 2023.

 

Podjela sakramenta sv. Potvrde (Krizme) u našoj župi bit će u petak, 2. lipnja 2023.
u 18:00 sati
.