Dan župnog klanjanja 2018

U nedjelju, 16. rujna 2018., bio je dan župnog klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Župno klanjanje je započelo svečanom svetom Misom u 11:00 sati u župnoj crkvi koju je predvodio vlč. Marijan Pavelić - prefekt Kolegija Požeške biskupije i povjerenik za pastoral mladih i medije u Požeškoj biskupiji. U uvodnoj riječi, vlč. Marijan je rekao kako je jedini smisao čovjekova života na Zemlji ljubiti Boga i klanjati mu se. Svaki župljanin je imao priliku upravo to i učiniti na dan župnog klanjanja i pronaći svoj mir u crkvi koja je bila otvorena sve do 18:30 sati kada je župno klanjanje završeno.

 

Na kraju misnog slavlja, župnik Nikola se zahvalio vlč. Marijanu na gostovanju u našoj župi i obradovao nas rekavši kako će vlč. Marijan od 30. rujna 2018. postati pastoralnim suradnikom u našoj župi. Tako će se nedjeljna sveta Misa moći slaviti u svakoj filijalnoj crkvi naše župe. Budući da vlč. Marijan trenutno ne djeluje niti u jednoj župi, spremno je prihvatio novu službu i sretan je što će uključiti u našu župnu zajednicu.