Čišćenje prostorije župnog Caritasa

U utorak, 19. lipnja 2018., volonteri našega župnoga Caritasa očistili su i oličili prostoriju koja služi za potrebe našega župnoga Caritasa. Posla je bilo mnogo, kao i sunca koje nas je kupalo, ali posao je priveden kraju. Velika zahvala svima uz poruku da očekujemo i druga velika srca koja će nam se pridružiti u nesebičnom darivanju za druge, baš kao što se Isus darivao za SVE nas!