Četvrta Nedjelja Došašća - zadnja nedjelja prije Božića

 

„Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.“

 

Matej 1, 18-24

 

Četvrta nedjelja došašća sve nas bliže vodi  k svetkovini Božića. Tajna utjelovljenja Sina Božjega  je događanje odozgor: rosite nebesa odozgor, oblaci daždite Pravednika! Bog je djelujući; od njega je inicijativa. Njegov Sin je najveći dar nama kojeg nam je povjerio. Dolazi nam u začeću i rođenju Isusa Krista. Ujedno smo i mi ljudi uključeni u taj misterij, koji se osobito pokazuje na Mariji, djevičanskoj majci Božjoj, ali i na svetom Josipu, njenom djevičanskom zaručniku i očinskom zaštitniku djeteta Isusa.  Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje! (usp. Iz 45,8).

 

Evanđelje po Mateju pokazuje nam, kako anđeo objašnjava Marijinom zaručniku, naime Josipu iz Nazareta, tajnu djevičanskog začeća Isusova od Marije. Anđeo je došao i Mariji kako bi upoznala Božji plan, da će kao djevica začeti dijete i roditi ga. U punoj slobodi Marija je izgovorila svoj vjernički DA Riječi: neka mi bude kako si rekao. Josip ovdje ne zaostaje za svojom zaručnicom. Uskoro će i on po anđelu iskusiti istinu božanskog spasenjskog djelovanja na Mariji, odbacuje sve sumnje i oklijevanja i izgovara u svom srcu vjerničko DA. To se pokazuje u tome, što on postupa s Marijom kao sa svojom ženom, uzima je k sebi i preuzima odgovornost za nju i njeno dijete.  Bog je to dijete i njegovu majku povjerio njemu. On treba kao pravno priznati otac dati djetetu ime Isus, što znači Bog spašava. Josip iz Nazareta pokazuje svoju vjeru na djelu: on nije čovjek od puno riječi, nego se pokazuje pravedan po svome djelovanju.

 

U djetetu Isusu ispunjavaju se obećanja proroka. Na osobit način to je bio prorok Izaija, koji je govorio o djevici koja će roditi sina. Njegovo ime treba biti Emanuel, što u prijevodu znači: S nama Bog. Upravo je to postalo istinito u Isusu Kristu: Bog sam dolazi k nama; Bog postaje čovjek, uzima našu smrtnu narav i u osobi Isusa Krista povezuje nas sa svojom božanskom naravi na nerastavljiv način. Kao što su Marija i Josip imali jedinstvenu zadaću i poziv u božanskom planu spasenja, također smo i mi uključeni sasvim osobno u otkupiteljsko Božje djelo. I nama su u vjeri povjerene nebeske tajne. Božja riječ nam je darovana, i treba u našem srcu postati tijelo, tako da budemo sve više oblikovani na sliku našega otkupitelja Isusa Krista. Dajmo se oblikovati po Mariji, majci Sina Božjega! Ona  je sposobna oblikovati naš život na sliku Božju, tako da slava Božjeg djeteta počne blistati i sjati u našem životu.

 

Samo malo dana je do svetkovine Božića. Došašće je vrijeme milosti, i mi molimo i  zazivamo zagovor Majke Božje Marije i svetoga Josipa.  Molimo i pjevamo: Dođi, o dođi, Emanuele. Za tobom čezne Izrael! U našem siromaštvu čekamo i mi i gledamo nadajući se tebi. Raduj se, raduj se, raduj se o Izraele, uskoro dolazi, uskoro dolazi Emanuel.