Budite savršeni - kao Otac vaš nebeski

Crkva nas na mnogo načina podsjeća tijekom ovih četrdeset dana priprave za Uskrs da Gospodin od nas očekuje puno više: ozbiljan trud za postizanje svetosti.

 

»Budite savršeni…« Gospodin se nije obratio samo Apostolima nego svima onima koji doista žele biti njegovi učenici. Izričito je rečeno: »Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.« U mnoštvu koje ga je slušalo bile su majke, obitelji, ribari, obrtnici, zakonoznanci, mladi… Svi su ga razumjeli i bili su »zaneseni«, jer se Gospodin obraćao svakome od njih. Gospodin je zahtjevan prema svima, u skladu s prilikama svakoga pojedinca. Poziva na svetost bez obzira na dob, zanimanje, rasu ili društveni položaj. Nema Kristovih sljedbenika koji ne bi imali kršćanski poziv, osobni poziv na svetost. »U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim«, ponovit će sveti Pavao prvim kršćanima u Efezu; da bi se postigao taj cilj, potrebno je nastojanje koje će trajati cijeli naš život: »Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!«

 

Danas, moleći u Božjoj prisutnosti, možemo se upitati zahvaljujemo li Bogu dovoljno za poziv da ga slijedimo izbliza, uzvraćamo li mu za primljene milosti iskrenom i žarkom asketskom borbom kako bismo napredovali u krjepostima i jesmo li spremni odbaciti svaki oblik lagodnosti, bolesti koja ubija želju za svetošću i ostavlja dušu u nepokretnoj duhovnoj osrednjosti i mlakosti. Nije dovoljno htjeti biti dobar, treba se odlučiti uložiti napor za postizanje svetosti.

 

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak II. (Korizma i Veliki tjedan)