Bogojavljenje - Sveta tri kralja 2024

 

Bogojavljenje ili Sveta tri kralja proslavili smo u subotu, 6. siječnja 2024.

 

Bogojavljenje je jedan od najstarijih kršćanskih blagdana kojim se slavi objava Boga čovječanstvu u osobi Isusa Krista. Toga dana spominjemo se i prvih predstavnika poganskoga svijeta koji su došli u Betlehem pokloniti se Isusu - Sveta tri kralja ili mudraca po imenu Baltazar, Melkior i Gašpar.

 

Običaj je da se dan uoči Bogojavljenja ili na sam blagdan blagoslivlja voda. Uz blagoslovnu molitvu, koja iskazuje slavu Bogu i molbu za njegovu milost, voda je blagoslovni znak i njome se obično škropi osoba ili predmet koji se blagoslivlja. Da bi voda služila za posvetu onih koji se njome služe, Crkva na nju priziva Božji blagoslov i po toj molitvi ona dobiva silu da služi za izlječenje duše i tijela, za odbijanje vidljivih i nevidljivih neprijatelja, za posvetu crkvi, zgrada, ljudi i predmeta. Stoga se blagoslovljena voda u narodu naziva i „sveta voda“. Posveta vode vuče svoje porijeklo od prvih vremena Crkve.

 

Euharistijsko slavlje u župnoj crkvi u 11:00 sati predvodio je župnik Goran Mitrović, uz koncelebraciju vlč. Marka Gerendaja. Župnik Goran blagoslovio je vodu te njome poškropio i blagoslovio crkvu i sve vjernike. Po završetku sv. Mise, vjernici su blagoslovljenu vodu ponijeli svojim domovima.