Adaptacija crkve sv. Martina u Breznici Našičkoj

U ponedjeljak, 9. rujna 2019., započela je adaptacija crkve sv. Martina u Breznici Našičkoj. Sav crkveni inventar je iznesen i unutrašnjost crkve je spremna za potpunu obnovu. Za vrijeme radova, sv. Mise će se održavati u prostoriji DVD-a Breznica Našička koja se nalazi odmah kraj crkve. Ovim putem se zahvaljujemo vodstvu DVD-a Breznica Našička na ustupljenom prostoru i svoj pomoći. Također hvala svima na materijalnoj pomoći, kao i na svakoj drugoj pomoći oko adaptacije crkve.