Breznica Našička

Breznica Našička je naselje koje je smješteno deset kilometara istočno od Našica. Njezina povijest seže još za vrijeme grofa Pejačevića, te je uz to bila njihova prva kolonija, a nastala je naseljavanjem bačkih Nijemaca - katolika. Tada je nosila naziv „Njemačka Breznica“, ali je naziv ukinut 1932. god. i od tada se upotrebljava „Breznica Našička“ koji se i danas koristi. 1857. godine napravljen je prvi popis stanovništva, a u Breznici je tada bilo upisano svega 432 stanovnika. S godinama se taj broj povećavao. Prema popisu iz 1921. god., bilježi 611 stanovnika. Od tada su stanovnici, koji su otkupili zemljište u „Njemačkoj Breznici“, počeli razmišljati o izgradnji društvenih i vjerskih objekata. Zajedničkim snagama su izgradili zvono koje je težilo 93 kilograma i posvetili su ga Sv. Martinu, te su ga smjestili pokraj škole. U čast Sv. Martinu, stanovništvo je u Breznici 1937. god. sagradilo crkvu koju je zajedno s oltarom Sv. Martina na Ime Marijino, 12. rujna 1937. god., blagoslovio Teofil Harapin.

 

                       

 

 

Zaštitnik i datum proštenja
 

Sv. Martin je zaštitnik sela i slavi se 11. studenoga. To je prvi svetac koji nije bio mučenik, a ima svoj liturgijski blagdan. Bio je sin rimskog tribuna u Mađarskoj koji ga je protiv njegove volje „ubacio“ u carsku gardu. Kada se našao ispred vrata u Amiensi u Galiji, susreo je prosjaka koji je od njega zatražio milostinju. Kako nije kod sebe imao novaca, odrezao je polovicu svojega plašta koji je imao na sebi i dao mu da se zaogrne. Sljedeći dan je usnuo san i vidio je Gospodina koji mu je rekao: „Ovim me je plaštom zaogrnuo Martin.“

 

Nakon što je završio vojnu službu, zaredio se za egzorcistu. Nakon toga se vratio kući gdje je za kršćansku vjeru uspio pridobiti vlastitu majku. Upustio se u duhovnu borbu koja se vodila, te je u njoj branio vjeru u Kristovo božanstvo, u njegovu jednakost s Ocem. Nezadugo zatim, izabran je za biskupa grada Toursa, te je uvijek bio blizu siromašnima i prognanima.