Važnu liturgijsku službu naviještanja riječi Božje vrše čitači, odnosno navjestitelji Božje riječi u župnoj i u filijalnim crkvama. Povremeno se dublje uvode u službu čitača, odnosno lektora, i način naviještanja Božje riječi. Za njih i za ostale vjernike održavaju se biblijski susreti u kojima se nastoji bolje upoznati s Božjom riječju, sa Svetim Pismom u cjelini, s pojedinim biblijskim knjigama, s nedjeljnim liturgijskim čitanjima i njihovim kontekstom te važnošću istih za naš život. Čitači aktivno sudjeluju u liturgiji i pobožnostima te na hodočašćima.

Ministranti

Ministrant (lat. ministrare - služiti) je osoba koja u Katoličkoj crkvi pomaže svećeniku kod olara za vijeme sv. Mise. Ministrant redovito dolazi na sv. Misu i uzor je drugima. Ministrant je ponosan i radostan na svoju službu i uvijek je spreman pomoći. Prije su ministranti mogli biti samo dječaci, a danas to mogu biti i djevojčice.

 

Sveti Tarzicije

Zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije čiji je spomendan 15. kolovoza. Tarzicije je bio rimski dječak iz 1. stoljeća nakon Krista koji je kršćanstvo i služenje Bogu shvaćao vrlo ozbiljno. Redovito je odlazio na sv. Mise, a čak mu je povjerena i služba zaštitara na vratima crkve noću zbog njegove hrabrosti. Za vrijeme velikih progona kršćana, nosio je pričest mučenicima u zatvor. Jednoga dana, prilikom nošenja posvećenih hostija zatvorenicima, napala ga je grupa pogana koji su zahtijevali da im pokaže što to nosi sa sobom. Kako je pod svaku cijenu htio zaštiti Tijelo Kristovo, nije im htio pokazati, što je razbjesnilo grupu pogana koji su ga počeli jako udarati i gađati kamenjem. Nakon što je zla grupa pogana ubila Tarzicija, nisu pronašli posvećene hostije koje je čvrsto nosio sa sobom. Tarzicije je tako s 12 godina umro mučeničkom smrti, štiteći Tijelo Kristovo od neprijatelja. Sv. Tarzicije je čuvar Presvetog Oltarsko Sakramenta te zaštitnik ministranata i mladih.

 

Ministranti su ponos župe! Ponosni smo jer je u našoj župi veliki broj ministranata koji rado poslužuju kod oltara, njih više od 50! Ministranti kroz susrete sa župnikom nastoje još bolje upoznati svoju službu. Veselo prate svećenika prilikom blagoslova kuća i obitelji. Nastoje sudjelovati na biskupijskim susretima ministranata i na biskupijskim dječjim hodočašćima u Voćinu.

Ministranti u Markovcu Našičkom sa župnikom Patrikom i paterom Ikom Mandurićem - Proslava svetkovine sv. Marka Evanđelista - 25.4.2023.

Ministranti u župi - 16.1.2020.Ministranti u Markovcu Našičkom - 17.11.2019.

 

Najmlađa ministrantica:

ministrantica Petra FedorS ministriranjem se obično započne nakon Prve svete Pričesti s navršenih 9 ili 10 godina života, no postoji mogućnost da i mlađa djeca postanu ministranti ako to žele. Tako je u našoj župi u veljači 2016. godine zabilježen rekord kada je najmlađom ministranticom postala Petra Fedor iz Markovca Našičkog s navršenih 3.5 godine života. Vesela Petra je sve obradovala, a tadašnji župnik - vlč. Nedjeljko Androš, za nju je dao izraditi ministrantsku haljinu po mjeri. Petra je i dalje ostala vjerna ministrantica.

 

Najstariji ministrant:

ministrant Miroslav ŠkofS druge strane, rekord najstarijeg ministranta, odnosno najduženjeg ministranta, drži Miroslav Škof iz Markovca Našičkog, koji je ministrirao punih 17 godina - od svoje Prve svete Pričesti, 1998. godine, do oproštajne sv. Mise sa župnikom Brankom Šipurom, 2015. godine. Dok su ostali ministranti prestajali ministrirati nakon Krizme, Miroslav je pokazao da se ministrirati može i tijekom srednje škole, ali i fakulteta. Također, punih 10 godina, Miroslav je obnašao službu izvanrednog dijelitelja svete Pričesti. Nakon „umirovljenja“, Miroslav je i dalje ostao blizak Crkvi. Trenutno vodi župnu internetsku i Facebook stranicu te fotografira za važne događaje u župi.

 


 

Slike ministranata naše župe (od novijih prema starijima):

Ministranti u Markovcu Našičkom sa župnikom Patrikom - Prva sv. Pričest 2023 (slika 2) - 28.5.2023.Ministranti u Markovcu Našičkom sa župnikom Patrikom - Prva sv. Pričest 2023 (slika 1) - 28.5.2023.Ministranti u Markovcu Našičkom - Uskrs 2023 - 9.4.2023.Ministranti u Markovcu Našičkom - Prva sv. Pričest 2022 - 5.6.2022.Ministranti u Markovcu Našičkom - Uskrs 2022 - 17.4.2022.Ministranti u Markovcu Našičkom - Mlada misa don Nikole Cingela - 25.7.2021.Ministranti naše župe - ministrantski susret (slika 3) - 16.1.2020.Ministranti naše župe - ministrantski susret (slika 2) - 16.1.2020.Ministranti naše župe - ministrantski susret (slika 1) - 16.1.2020.Ministranti u Markovcu Našičkom - Božić 2019 (slika 3) - 25.12.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Božić 2019 (slika 2) - 25.12.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Božić 2019 (slika 1) - 25.12.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - 1. adventska nedjelja 2019 - 1.12.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - 17.11.2019.Ministranti u Vukojevcima i župnik Nikola - blagdan Rana sv. Franje 2019 (slika 3) - 17.9.2019.Ministranti u Vukojevcima i župnik Nikola - blagdan Rana sv. Franje 2019 (slika 2) - 17.9.2019.Ministranti u Vukojevcima i župnik Nikola - blagdan Rana sv. Franje 2019 (slika 1) - 17.9.2019.Ministransko druženje s vlč. Marijanom (Markovac Našički) - 8.8.2019.Ministranti u Lađanskoj i župnik Nikola - spomendan sv. Ane 2019 - 26.7.2019.Ministranti u Lađanskoj - spomendan sv. Ane 2019 - 26.7.2019.Izlet ministranata u kino Cinestar Osijek - 10.7.2019.Ministrantica Marija i ministrant Luka - obnova bračnih zavjeta 2019 (Markovac Našički) - 28.6.2019.Ministrantice Gracia i Marija - Tijelovo 2019 (Markovac Našički) (slika 2) - 20.6.2019.Ministrantice Gracia i Marija - Tijelovo 2019 (Markovac Našički) (slika 1) - 20.6.2019.Ministrantica Petra - Tijelovo 2019 (Markovac Našički) - 20.6.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom i župnik Nikola - Tijelovo 2019 - 20.6.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - 26.5.2019.Ministranti u Lađanskoj - 26.5.2019.Ministranti u Breznici Našičkoj - blagdan sv. Florijana 2019 - 4.5.2019.Ministranti u slovačkim narodnim nošnjama u Markovcu Našičkom i župnik Nikola - proslava 15 godina župe i 140 godina Markovca Našičkog - 28.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom i vlč. Marijan - Uskrsni ponedjeljak 2019 - 22.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Uskrsni ponedjeljak 2019 - 22.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Uskrs 2019 - 21.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom i župnik Nikola - Velika subota 2019 - 20.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Veliki petak 2019 - 19.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Cvjetnica 2019 (slika 2) - 14.4.2019.Ministranti u Markovcu Našičkom - Cvjetnica 2019 (slika 1) - 14.4.2019.Ministranti u Jelisavcu i župnik Nikola - spomendan sv. Elizabete Ugarske 2018 (slika 2) - 17.11.2018.Ministranti u Jelisavcu i župnik Nikola - spomendan sv. Elizabete Ugarske 2018 (slika 1) - 17.11.2018.Ministranti u Breznici Našičkoj i župnik Nikola - blagdan sv. Martina 2018 (slika 2) - 11.11.2018.Ministranti u Breznici Našičkoj i župnik Nikola - blagdan sv. Martina 2018 (slika 1) - 11.11.2018.Ministrantsko druženje - zoološki vrt Bizik (Markovac Našički) - 30.6.2018.Ministrantice Ema i Petra - Tijelovo 2018 (Markovac Našički) - 31.5.2018.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2018 (slika 2) - 31.5.2018.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2018 (slika 1) - 31.5.2018.Ministranti u Markovcu Našičkom - Uskrs 2018 - 1.4.2018.Ministranti u Markovcu Našičkom i vlč. Krunoslav Siroglavić - Veliki petak 2018 - 30.3.2018.Izlet ministranata u kino Cinestar Osijek - 11.11.2017.Ministrantica Petra - Tijelovo 2017 (Markovac Našički) - 15.6.2017.Ministrantica Gracia - Tijelovo 2017 (Markovac Našički) - 15.6.2017.Ministrant Josip - Tijelovo 2017 (Markovac Našički) - 15.6.2017.Ministrantica Ema i župnik Nedjeljko - Prva sv. Pričest 2017 (Markovac Našički) - 7.5.2017.Ministrantica Petra (4 god.) - Veliki petak (Markovac Našički) - 14.4.2017.Ministrantice Ema, Petra i Martina - Zahvala za plodove Zemlje 2016 (Markovac Našički) - 23.10.2016.Ministrantica Ema - Velika subota 2016 (Markovac Našički) - 26.3.2016.Najmlađa ministrantica - Petra (3.5 god.) (Markovac Našički) (slika 2) - 2.2.2016.Najmlađa ministrantica - Petra (3.5 god.) (Markovac Našički) (slika 1) - 2.2.2016.Ministrantice Korina i Gracia i župnik Nedjeljko - Zahvala za plodove Zemlje 2015 (Markovac Našički) - 22.10.2015.Ministrant Antonio, vlč. Mario i župnik Nedjeljko - Zahvala za plodove Zemlje 2015 (Markovac Našički) - 22.10.2015.Ministrantice Mateja i Sanela - oproštajna sv. Misa sa župnikom Brankom (Markovac Našički) - 16.8.2015.Ministranti u Jelisavcu - 2.8.2015.Ministrant Miroslav - blagdan sv. Marka Evanđelista 2015 i krizma (Markovac Našički) - 25.4.2015.Ministrant Miroslav - Božić 2014 (Markovac Našički) - 6.1.2015.Blagoslov obitelji i domova 2014 sa župnikom Brankom (Markovac Našički) - 30.12.2014.Ministrantsko druženje (Markovac Našički) - 19.10.2014.Ministrant Miroslav i ministranti u Markovcu Našičkom - blagdan Uzvišenja svetoga Križa 2014 - 14.9.2014.Ministrant Miroslav - blagdan Uzvišenja svetoga Križa 2014 (Markovac Našički) - 14.9.2014.Izlet ministranata na Jankovcu - 26.5.2014.Biskupijski susret ministranata u Požegi 2014 - 22.6.2014.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2014 (slika 4) - 19.6.2014.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2014 (slika 3) - 19.6.2014.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2014 (slika 2) - 19.6.2014.Ministranti u Markovcu Našičkom - Tijelovo 2014 (slika 1) - 19.6.2014.Ministranti u Breznici Našičkoj i vlč. Žarko - Prva sv. Pričest 2014 - 15.11.2014.Ministranti u Markovcu Našičkom i župnik Branko - Duhovi 2014 - 8.6.2014.Ministrantsko hodočašće u Vukovar - 7.1.2014.Ministrantsko hodočašće u Aljmaš - 7.1.2014.Prvopričesnici i novi ministranti u Markovcu Našičkom - 4.5.2013.Ministrantice Veronika i Martina i vlč. Pavle - blagoslov kuća i obitelji 2009 (Markovac Našički) - 30.12.2009.Ministranti Dino i Miroslav i župnik Branko - blagoslov kuća i obitelji 2009 (Markovac Našički) - 30.12.2009.Ministranti u Markovcu Našičkom i župnik Branko - Tijelovo 2007 (slika 2) - 7.6.2007.Ministranti u Markovcu Našičkom i župnik Branko - Tijelovo 2007 (slika 1) - 7.6.2007.Ministrant Marko, ministrantica Kristina i župnik Branko - blagoslov kuća i obitelji 2006 (Markovac Našički) - 29.12.2006.Ministranti u Markovcu Našičkom i vlč. Mario Sanić - 10.9.2006.


 

Popis objavljenih članaka vezanih za ministrante naše župe:

ČLANAK: Susret ministranata naše župe (16.1.2020.)

ČLANAK: Druženje ministranata s vlč. Marijanom (8.8.2019.)

ČLANAK: Izlet ministranata naše župe (10.7.2019.)

ČLANAK: Zahvala ministrantima (17.1.2019.)

ČLANAK: Dan ministrantskog zajedništva (30.6.2018.)

ČLANAK: Ministranti i župno zajedništvo (28.6.2018.)

ČLANAK: Odlazak u kino (11.11.2017.)

ČLANAK: Ministranti naše župe na Jankovcu (25.6.2014.)

ČLANAK: Susreti ministranata naše biskupije 2014

(2014.)

U župi, svaka filijala ima svoj zbor koji predvodi liturgijsko pjevanje u Sv. Misi, a u župnoj crkvi u Markovcu, uz veliki zbor, postoji još i zbor mladih. Sve njih, osim zbora u Breznici Našičkoj, savjesno i s radošću vodi i uvježbava iskusni orguljaš Ivica Škof. Veliki župni zbor nastupao je na biskupijskim smotrama zborova koje su održavane u Požegi prigodom blagdana svete Cecilije - nebeske zaštitnice pjevača.

 


 

Markovac - pjevači 2014