Bez isprike

Jednoga dana na crkvena je vrata prikucan plakat s natpisom: "Da bismo svima udovoljili, sljedeće Nedjelje organiziramo pohod svetoj misi za koji neće biti isprika.U sakristiji će biti namještene postelje za sve one koji kažu da je Nedjelja jedini dan kada se mogu odmoriti i naspavati. Naručeni su udobni naslonjači za sve koji se tuže da su crkvene klupe tvrde i neudobne. Osigurali smo  kapi za oči onima koji će doći izmučeni gledanjem televizije do u sitne sate. Na ulazu će se dijeliti mali čelični šljemovi onima koji misle da će im, kad dođu u crkvu, pasti krov na glavu. Topli pokrivači dijelit će se onima koji kažu da je crkva hladna, a ventilatori onima kojima je u crkvi prevruće. Onima koji govore da u crkvu idu oni koji su izvan crkve najgori ljudi, bit će dostupan popis s rubrikama za označavanje. Rodbina i prijatelji stizat će u pomoć gospođama koje ne mogu u isto vrijeme biti u crkvi i spremati objed. Nevoljnima da daju milostinju dijelit će se kartoni s natpisom - Već sam dao milostinju. U jednoj od crkvenih lađa postavit će nasadi cvijeća i stabala za one koji Boga traže samo u prirodi. Liječnici i medicinske sestre brinut će se za one koji se uvijek upravo i samo nedjeljom razbole. Onima koji ne čuju propovijedi, dijelit će se slušni aparati, a onima koji ne podnose buku, dijelit će se čepovi za uši. Crkva će biti ukrašena božićnim zvjezdicama i vazmenim ljiljanima za one koji je uvijek posjećuju samo na ta dva blagdana."

 

Bruno Ferrero

 

"I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina voljan, no tijelo je slabo! (Mt 26, 40-41). Bdjeti s Isusom postalo je danas neka vrsta prisilnog rada. Bog nam daruje vječnost, a mi mu nevoljko posvećujemo koji trenutak."

 

"Nije se rodio, tko bi svima ugodio!" - kako kaže poslovica. Jeste li spremni ove blagdane odreći se nekih loših stvarčica i navika?! Jeste li spremni doći u crkvu, na svetu misu bez pogovora i prigovora, radi sebe, a ne radi drugih?! Jeste li spremni otvoriti vrata svojega srca za Djetešce koje dolazi!?

Blizu je!

 

Kuca na vrata tvoga srca - hoćeš li pustiti da čeka?!